Accessibility links

Breaking News

บทบรรณาธิการ: ความเป็นพันธมิตรของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับสหรัฐฯ


บทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐฯ

ความเป็นพันธมิตรของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับสหรัฐฯ คือความผูกพันภายใต้ความมีเอกราช ความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาล และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศคู่ค้า

เมื่อวันที่ 11 กันยายน สหรัฐฯ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม และสำนักเลขาธิการอาเซียน ได้เปิดตัวความเป็นพันธมิตรระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและสหรัฐฯ ความร่วมมือครั้งใหม่นี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่มีต่อสหรัฐฯ และจะขยายความร่วมมือที่เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 ภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

ไมค์ พอมเพโอ รมต. ต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวในถ้อยแถลงว่า “เราจะสร้างสิ่งที่ดีให้แก่โครงการริเริ่มแม่น้ำโขงตอนล่างและงบประมาณช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ในระดับภูมิภาค จำนวน 3,500 ล้านดอลลาร์ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา”

ในการประชุมครั้งแรกของพันธมิตรประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและสหรัฐฯ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจำนวนกว่า 150 ล้านดอลลาร์ ซึ่งงบประมาณ 52 ล้านดอลลาร์จะถูกนำไปใช้สำหรับการฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากโควิด-19 นอกจากนั้น 55 ล้านดอลลาร์จะนำไปใช้ในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 33 ล้านดอลลาร์จะนำไปใช้ในการพัฒนาตลาดพลังงานที่ยั่งยืนและมั่นคง และอีก 2 ล้านดอลลาร์จะใช้ในการต่อสู้กับการลักลอบค้ามนุษย์

ความเป็นพันธมิตรของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับสหรัฐฯ คือความผูกพันภายใต้ความมีเอกราช ความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาลและการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศคู่ค้า รมต. พอมเพโอ กล่าวว่า สหรัฐฯ ได้สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยงบประมาณมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศอาเซียนผ่านทางหน่วยงานความร่วมมือทางการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ (DFC) และวางแผนที่จะลงทุนอีกหลายพันล้านดอลล่าร์ในอีกหลายปีข้างหน้านี้

อย่างไรก็ตาม รมต.พอมเพโอ ได้กล่าวเตือนเกี่ยวกับความจำเป็นในการเผชิญหน้ากับความท้าทายที่มีอยู่ในขณะนี้ รวมถึงปัญหาเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) ซึ่งคุกคามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและเอกราชทางเศรษฐกิจของลุ่มแม่น้ำโขงมากขึ้น

การตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการกักเก็บน้ำที่ต้นน้ำ ทำให้ภัยแล้งครั้งประวัติศาสตร์เลวร้ายลงไปกว่าเดิม สหรัฐฯ ยืนหยัดร่วมกับภูมิภาคและคณะกรรมาธิการลุ่มแม่น้ำโขงในการเรียกร้องให้แบ่งปันข้อมูลอย่างโปร่งใส

รมต. พอมเพโอกล่าวว่า “สหรัฐฯ สนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงบังคับให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนรับผิดชอบต่อคำมั่นที่ว่าจะแบ่งปันข้อมูลน้ำของตน ข้อมูลนั้นควรเป็นข้อมูลสาธารณะที่มีการเผยแพร่ตลอดทั้งปี” นอกจากนี้ควรมีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวผ่านทางคณะกรรมาธิการลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ไม่ใช่ของกรุงปักกิ่ง

นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน และการดำเนินธุรกิจที่ไม่โปร่งใสของรัฐวิสาหกิจของปักกิ่ง อย่างเช่น บรรษัทก่อสร้างการสื่อสารโทรคมนาคมจีน (China Communications Construction Company) และความกังวลอีกประการหนึ่ง คือ การลักลอบค้ามนุษย์ ยาเสพติด และสัตว์ป่า ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เล็ดลอดออกมาจากบรรดาองค์กร บริษัท และเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความเกี่ยวพันกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ในความเป็นพันธมิตรระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับสหรัฐนี้ สหรัฐฯ มุ่งหวังที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศคู่ค้า และร่วมมือกันเพื่อให้ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมีความสงบสุข ปลอดภัย และเจริญรุ่งเรือง

XS
SM
MD
LG