Accessibility links

Breaking News

บทบรรณาธิการ: สหรัฐฯ สนับสนุนปฏิญญาของกลุ่มจี-7 ว่าด้วยการศึกษาของเด็กผู้หญิง


Afghanistan Girls Education
Afghanistan Girls Education

บทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐฯ

การให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในการขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสามารถวางรากฐานสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ในทุกหนึ่งปีของการศึกษาที่เพิ่มขึ้น เด็กผู้หญิงจะมีศักยภาพในการหารายได้ในอนาคตเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ เด็กที่มีคุณแม่ที่สามารถอ่านหนังสือออกจะมีแนวโน้มที่จะมีชีวิตอยู่เกิน 5 ปีถึง 50% มีแนวโน้มที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนเป็นสองเท่า และมีแนวโน้มที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรค 50 เปอร์เซ็นต์

แต่แม้กระทั่งก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีเด็กผู้หญิงราว 132 ล้านคนที่ควรจะเข้าเรียนในโรงเรียนแต่กลับไม่ได้เข้าเรียน

เหตุผลของเรื่องดังกล่าวนี้มีมากมายและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งรวมไปถึงความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางเพศ การเลือกปฏิบัติ และความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพ ซึ่งรวมถึงเด็ก และการบังคับให้แต่งงาน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในขณะที่การระบาดใหญ่อยู่ในภาวะที่รุนแรงที่สุด โควิด-19 ส่งผลให้การศึกษาของเด็กราว 1,600 ล้านคนต้องหยุดชะงักลงไป องค์การ UNESCO คาดการณ์ว่าเด็กผู้หญิง 11 ล้านคนอาจจะไม่กลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนหลังจากที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดลง

และนั่นคือเหตุผลที่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม กลุ่ม G-7 ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่ประกอบด้วยประเทศแคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น อังกฤษ และสหรัฐฯ ได้ออกปฏิญญาว่าด้วยการศึกษาของเด็กผู้หญิง ซึ่งกำหนดสองเป้าหมายใหม่ว่าด้วยการศึกษาของเด็กผู้หญิงในประเทศที่มีรายได้น้อยและรายได้ต่ำกว่าปานกลาง

โดยเป้าหมายแรก คือการให้เด็กหญิงเข้าโรงเรียนเพิ่มขึ้น 40 ล้านคนภายในปี 2026 และประการที่สอง คือช่วยให้เด็กผู้หญิงสามารถอ่านหนังสือออกเพิ่มขึ้น 20 ล้านคนเมื่ออายุ 10 ขวบ ภายในปี 2026

สหรัฐฯ สนับสนุนปฏิญญาว่าด้วยการศึกษาของเด็กผู้หญิงของกลุ่ม G-7 Samantha Power ผู้ดูแลระบบของ USAID ซึ่งเป็นตัวแทนของสหรัฐฯ ในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศและการพัฒนา G-7 เมื่อเร็ว ๆ นี้ กล่าวว่า ทุกคนทราบดีว่าหากไม่สามารถนำพาเด็กผู้หญิงเหล่านี้กลับเข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนได้ โลกก็เสี่ยงกับการที่คนในยุคนั้นจะไม่บรรลุวุฒิภาวะ

และว่า “ความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตของเด็กผู้หญิงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันที่โตเต็มวัย โดยจะปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของเด็ก ๆ เหล่านั้น ตลอดการเจริญเติบโต กลยุทธ์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ถูกออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กผู้หญิงได้รับการศึกษา มีสุขภาพที่ดี และปราศจากความกลัว ความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติไปตลอดชีวิต

Power กล่าวต่อไปอีกว่า ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการลงทุน จะเห็นได้จากการที่สหรัฐฯ ให้ความช่วยเหลือนานาประเทศในการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้หญิงเหล่านั้นจะมีศักยภาพสูงสุด กล่าวคือ อัตราการเข้าเรียนในโรงเรียนของเด็กผู้หญิงที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 10 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซนต์

การร่วมมือกันจะช่วยให้สามารถต่อยอดจากประสบการณ์หลายสิบปีในการสนับสนุนการศึกษาของเด็กผู้หญิง เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่สูญเสียคนรุ่นหนึ่งที่มีพรสวรรค์และศักยภาพไป

XS
SM
MD
LG