Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka Laseli UNITED STATES REJOINS UN HUMAN RIGHTS COUNCIL


UN Human Rights Council
UN Human Rights Council

AMERIKI JAMANA BI SEGUI DUNIYA SELEKE NANI KA ADAMADEYA HAKƐ MANKARA KULU KONON SAN 2022, AMERIKI JAMANA ŊƐMƆKƆ KA DALAKAN SABATILI KO HUGUMU KONONLA, AMERIKI JAMANA BINA JO SARIAW LABATO.

AMERIKI JAMANA KA KƐNƐMA KOW ŊANABƆ BAGAW KO " NI KULU JƆ YƆRƆ KABƆ ADAMA DEYA JO SARIAW LAFASALI LA, ANI KAN'NABILALI HAKƐW GUƐLINW KAN NI DALUYAW ŊINILI NIJUGUYA GUƐLINW LA YASA KA KO JUGU KƐLAW NOMINƐ". " A BƐ A SINSIN KOW GUƐLIN KAN ANI DAN KARILIW ADAMA DEYA HAKƐW KAN, YASA KA SE TANW KA KUMA KA LAMƐ. NI KULU YE, YƆRƆ YE, ANW NI ANW TERIW BƐ HAKILI FALEN FALEN KƐ"

O WAKATI KELEN LA, AMERIKI JAMANA KƐNƐMA ŊANABƆ KOW, ANTHONY BLINKEN YE HAKILI JIGUI KƐ " DUNIYA SELEKE NANI KA NI KULU KAN " FIŊ'ŊEN BƐ A LA , INAFƆ, SINSINLI KO JUGU BANI SIRALA JAMANA KAN, ANI TON JAMANA CAMAN, MUNU BƐ DAN KARI ADEMA DEYA HAKƐW LA.

" AN B "ŊONGON BOLO", A KƆW TE, " AN KAKAN KA AN JIJAN AN KANAN BƆW HAKILILAW MUNU YAN A BILAN KA NI TON NI BILA SEKAN, INAFƆ KO BƐ DAMAN KA'KAN MINƐ KO ŊUMANLA, ANI JAMANAW JAGUYALEN KA O HAKƐW LAFASA".

AMERIKI JAMANA KA LASIKI DENW DUNIYA JAMANAW KA TONBA LA, LINDA GREENFIELD KO, AMERIKI JAMANA KA WILI KA JƆW, BINA BOLI U BISEKA MUN KƐ AFGHANISTAN, BURMA, CHINE, ETHIOPIE, SYRIE, ANI YEMEN. KUMA BA KURUBALA, AN BƐ KAN'NAN BILALI BOYAN BARAW KƆKƆRƆ MA DO ANI MUSOW KA HAKƐW , ANI AN BƐ MƆKƆW BALILI KA UKA DINƐ KƐ KON, CHIYA ANI SUKU WOLOMALI KON, ANI NIJUGUYA ANI ŊINAN WOLOMALI CHIYA MUNU MA CAN FANFƐ KON.

AMERIKI JAMANA BƐ JAMANA MUNU BƐ DANKARI ADAMA DE YA HAKƐW LA, KA KALATAW KON ANI MUNU BƐ ADAMADA DEYA HAKƐ LAFASA KƆKƆRƆ MADON U YƐRƐ KA JAMANA LA ANI KOW KAN UKA DON TON NAN: " AN KA KAN WAKATI BƐ, KƐ KELEN YE, JO SARIAW LABATO KELAN YE, ANI KAN'NABILA LEN MƆKƆW YE" THOMAS GREENFIELD KA KUMALA.

AMERIKI JAMANA KA KƐNƐMA KƆW ŊANABƆ MINISIRI YE DUNIYA JAMANA SELEKE NANI JAMANAW TON FO, U KELEN KA YAMARIYA DI, AMERIKI AMERIKI JAMANA MAN KA DON AKA ADAMADA DEYA HAKƐW SO SARIA TON LA. A KOW " AN SAKOW YE ANW NI AW KA BARA KƐ ANI AN TERIW LA KAW, YASA KA ADAMA DEYA HAKƐW LAFASA ANI KA BARA KƐ TONYE DUNIYA FANBƐ A KƆW TE,

XS
SM
MD
LG