Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka Laseli U.S. Raises Concerns with Mali over Russia-Backed Mercenaries


জাকার্তায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন। ডিসেম্বর ১৪, ২০২১। (ছবি- এপি)
জাকার্তায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন। ডিসেম্বর ১৪, ২০২১। (ছবি- এপি)

Ameriki jamana ni a bara kɛ ŋonkon dunia seleke nanin kɔnon, cɛsiri len Mali dɛmɛli la a ka segui foroba fanga lahala kɔnonla 'la. Ni kalo 16 tɛmɛ len, fanga dafirili fila de kɛra Mali la, ani jamana fan caman binan jatikɛ walew mɔkɔw dinɛ tɔkɔla ka mara kɔnonla' la.

Sisan Mali furancɛ fanga bɛ dɛmɛ ŋinila Russie jamana ka kɔkɔrɔ ma do lakana kulu, Wagner fɛ, benkan dɔ ka laseli la mun bitaka dollari million 10 la kalo la. Ameriki jamana ka kɛnɛma kɔw ka kuma latɛmenan ka laseli seben fura dola, Ned Price ko Ameriki jamana " jɔrɔw len" ni hakilila, mun bɛ nafolo " fusuku kasɔrɔ o biseka Mali sardasuw ani foroba cakɛ daw dɛmɛ"

A fɔra ko Wagner jɛkulu ka nafolo bi bɔw Yevgeniy Prigozhin, ni Russie jamana ŋɛmɔkɔ jɛ ŋonkɔw dɔw. Prigozhin ŋanguinlen bɛ Ameriki jamana fɛ, Anglais jamana, Farajɛ jamanaw ka keleya tonba fɛ. " Ned Price ko " Wagner jɛkulu , donnin ni aka dafirili baraw ye ani dankarili adamadeya hakɛw la, tɛanan ben ye Mali la, gan a binan jamana birisa ŋankamin" a ka kuma la.

A ko Mali nafolo " kakan ka Mali denw makow ŋin, a makan ka tononmada kɛnɛma lakana kuluw ye, ni makuntu ŋuma tɛ u la, inafo dankarili u bɛ jamana munu la ka faso jaman la"

Desemburu kalo tilen 13, farajɛ jamanaw ka keleya tonba ye ŋanguinli pinpin Wagner kulu kunan aka dankarili waleyaw la Arabu jamanaw konron yanfala, Ukraine jamana ani Farafina n'gun kan. Ni waleya jara Ameriki jamana ye. Kuman latɛmɛla Ned " jamanaw munu ni Wagner bɛ ye uka jamana dancɛw kɔnonla bɛ nan fantaya,ka fɛkɛya ani lakanabaliya bɛ juguya sɔni" a ka kuma la.

Ako Mali ka Wagner weleli bɛ dansiki Mali ka duniya seleke nani dɛmɛ bagaw finitiguiw lakaw 20000 ni kɔw ka bara la, u shi tɛ Mali jamana ka musaka kɔnonla aka kuma la.

Ameriki jamana ka kɛnɛma kow ŋanabɔw minisiri, Anthony Blinken ye Mali " ko Mali jamana ye Sahel cincin fuga jamanaw basikili yɔrɔ nin ma yɔrɔw ye" a ye wele wele da kɛ Mali man, u ka segui foroba fanga lahala kɔnonla'la. Ko kɛnɛma dɛmɛ bagaw nukuw man, inafɔ, Wagner, binan laŋini waleyali lasegui kɔ.

XS
SM
MD
LG