Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga ka laseliw PRESIDENT BIDEN SAYS CORRUPTION IS SECURITY THREAT


FILE - In this Sept. 14, 2020 file photo, Democratic presidential candidate and former Vice President Joe Biden speaks about climate change and wildfires affecting western states in Wilmington, Del. The United States is out of the Paris climate…
FILE - In this Sept. 14, 2020 file photo, Democratic presidential candidate and former Vice President Joe Biden speaks about climate change and wildfires affecting western states in Wilmington, Del. The United States is out of the Paris climate…

EDITORIAL: PRESIDENT BIDEN SAYS CORRUPTION IS SECURITY THREAT

BIDEN NI HARRIS KA AMERIKI FANGA KO DUN KO JUGUYA BƐ KASARA GUƐLEN LASE AMERIKI JAMANA KA FOROBA LAKANA MAN, NI WALE JUGU KƐLƐ LI DUNIYA KONON, YE, AMERIKI FANGA KA SO ANI KƐNƐMA HAMINA KOW BA YE.

O KAMA, JUIN KALO kilen 3, AMERIKI JAMANA ŊƐMƆKƆ YE FOROBA LAKANA KALAN BOLO JATE MINƐLI SƐBEN FURA DO LABƆ, YURUKU YURUKU ANI DUN KO JUGUYA KƐLƐ LI LA, MUN BƐ YURUKU YURUKU KƐLƐ LI KƐ, AMERIKI JAMANA KA HAMINA KO BA'A YE.

NI SƐBEN FURA BƐ A JAGUYA FOROBA CA KE DA BARA KE LAW kan, u KA FƐRƐW BILA SEKAN YASA KA DAN KARI NI WALE JUGU LA.

YURUKU YURUKU YE DUNIYA SELEKE NANI BANAN JUGU BA YE, DUNIYA JAMAN KULU KƐMƐ DOYA 2 KATAKA 5 LA , KELN KA DUNIYA NAFOLO MUKU ANI MINENW BAN'NEN FERETAW JAMANA KELEN KONON, KƐ U TAYE . ALININ, JAMANAN FOSI TƐ YE, YURUKU YURUKU TƐ YƆRƆ MINAN, YURUKU YURUKU NAFOLO FUSUKU BƐ KƆLƆLƆW BA DE LASE N’ SE'E TAN JAMANAW KA FASO JAMAW MAN.

WAKATI CAMA NA, YURUKU YURUKU NAFOLO FUSUKU KA CA, JAMANAW MUNU TISE U YƐRƐ KƆRƆ, U BƐ DAHIRIME SƆRƆ SIRAW KUMANIYA FASO JAMAN MAN, KƐNƐYA ANI FOROBA SIRAW KAN.

INAFO, AMERIKI JAMANA KA DƐMƐ JƐKULU MARA KƐLA, USAID, SAMANTHA POWER KOW " YURUKU YURUKU BƐ FATAN ANI SETAN JAMANAW KA NAFOLO MUKU MILLIARI BAKELEN NI KƆ DE SUŊ’ŊEN SAN O SAN ”

AMERIKI JAMANA ŊƐMƆKƆ, JOE BIDEN YE I KAN TOW AKA LASELI SƐBEN FURA MUN BƆRA FOROBA LAKANA KALAN BOLO SƐBEN FURA LA YURUKU YURUKU KƐLELI LA, KO "KA NIN HAKƐW KOLO GUƐLƐYA BATOLILA YE AN KA WAKATI GUƐLƐYA BA YE"

" YURUKU YURUKU BƐ, BƐ JƐ FANGA KULOMA KARI. A BƐ JAMANA FANGA FAGO, A BƐ FOROBA NAFOLO FUSUKU, ANI ABƐ FUSAMACIYA KƐ JAMANA DENW NI ŊONKON CƐ JAMANA FOROBA FINW LA, O BƐ DEMBAYA MUSAKA SƆRƆLI GUƐLƐYA DUTIGUIW MAN.

YURUKU YURUKU BE DAN KARI BƐ JƐ FANGA JƆ N'SENW NAN, A BƐ FANGA DO JATIKƐ WALEYALI LA DINƐ TƆKƆ LA, MUN BƐ JAGUYA FANGAW KA DAN TƐMƐLI WALEYAW LA N’SIN N’SIN."

AMERIKI JAMANA ŊƐMƆKƆ, JOE BIDEN KOW " AMERIKI JAMANA BINA MISALI ŊUMAN DI A KOLA NI U TERIW LA KAW, FASO JAMAN ANI KƐ YƐRƐ YE, YURUKU YURUKU KƐLƐ LI LA, GAN NI KAKAN KA KƐ DUNIA BƐ KA CIKAN YE. ANI, AN BƐ KA WILI KA NI FASO JAMAN KULU DUSUMAN JUKƆRƆMA N'TIN N'TIN, MUNU BƐ JƐLENEYA, KILENEYA ŊINI JAMANA MARA KONONLA"

LAKIKA LA, SEBEN FURA KO, KƐ YƐRƐ YE SIRA, JƆ YƆRƆ KA BO NI KƐLƐ LA. AMERIKI JAMANA BINA SARIA JƆ YƆRƆ BOYAN AMERIKI JAMANA KƐ YƐRƐ YE BARA KƐLAW MAN, NI JƐLENEYA JAGUYALI KAN UKAN KƆKƆ JIKAN BARAW LA, NI KUNANFONIN DILI JAMANA FANGAN MA, ANI KA LASELI KƐ JAMANA KA WARI BO MINISIRI SO MAN, KASƆRƆ, MUNU BA A NAFA SƆRƆ, ALINI A TIGUI YƐRƐ YƐRƐ YE MƆKƆ WƐRƐ YE.

" YURUKU YURUKU KƐLƐ LI, TƐ FANGA MARA KO ŊUMAN DONRON YE. YƐRƐ LAKANA DO. FASO DEN ŊUMAYA DO, ANI A JƆ YƆRƆ KA BOW ANKA BƐ JƐ FANGA LA ANI ANKA SINI ŊEN SIGUI LA"

XS
SM
MD
LG