Accessibility links

Breaking News

Etats-Unis ezali kolandela bakambi babale ya terrorists (badongolomeso)  


Police mpe nayi bokengi na esika bombe moko ebataki na Mogadiscio, Somalie, le 1er octobre 2018.
Police mpe nayi bokengi na esika bombe moko ebataki na Mogadiscio, Somalie, le 1er octobre 2018.

USA ekobi na kolandela mangomba ya ba terroristes (badongolomeso) Al-Qaïda mpe baninga ba bango basusu babomi, kati na bango al-Shabaab. Kala te, Département d’Etat elakisaki mosapi na boko na bakambi banene ya Al-Shabaab Abdullahi Osman Mohamed mpe Maalim Ayman lokola badongolameso ya molongo.

Abdullahi Osman Mohamed, ayebani lisusu lokola “Ingénieur Isamil”, azali expert ya ba explosives oyo azali na mokumba ya kokamba misala ya explosives ya lisanga eye ya badongolomiso mpe bokeli na yango. Azali mpe mopesi toli ya lokumu ya oyo abengami “emir” ya al-Shabaab mpe azali mokambi ya media ya al-Shabaab, al-Kataib.

Maalin Ayman azali mokambi ya Jaysh Ayman, eteni ya al-Shabaab ekambaka ba attaques terrorists mpe btiumba na Kenya mpe Somalia. Ayman azalaki na mokumba na kobongisa attaque ya Janvier 2020 na camp Simba na Manda Bay, Kenya, eye ebomaki soda moko ya Amerika mpe ba contracteurs américains babale.

Al-Shabaab elakisamaki mosapi lokola lisanga to mabongisi ma ba dongolomeso na mars 2008 mpe ezali kokoba kozala likama na kimya, bokengi, mpe makasi ya Somalia, lokola mpe ya Kenya.

Secrétaire d’Etat Mike Pompeo alobaki na liyebisi: “USA esalaka makasi mpo kobebisa ya nkita ya lolenge ya kobuka mibeko ya al-Shabaab, na kopekisaka makoki ma yango ya kosala ba attaques misusu na ba civili, mpe na kopesaka maboko na gouvernement fédéral ya Somalie na botelemeli nkita ya badongolomeso”. Yango ekosenga “kosala mpenza elongo na basungi ba biso na kokitisa makasi mpe misala ya lingomba lya badongolomeso, kotelemelaka bokambi mpe makasi na yango na Afrika ya Est”.

Mbano ya kolakisa mosapi eye ezali ete bayi Amerika bapekisama kosala mombongo to transactions na Mohamed mpe Aynan. Biloko mpe ba intérêts na bango ekangama na bisika binso Etats-Unis ezali na bokonzi. Mpe lisusu, ezali mbeba na kopesa, to komeka to koyokona mpo na kopesa, na boyebi bonso, lisungi ya biloko to ya makoki na al-Shabaab.

Bolakisi mosapi boye bozali kati na makasi manene ya kotelemela terrorisme na libanda, elobkai Nathan Sales, mokambi ya contreterrorisne. “Taozali komema bisaleli bya biso binso na bitumba biye -kaka bitumbu te kasi kopesana sango, kotelemela botingi sango, kobundisa mibembo, mpe kotonga makasi ya basungi ya kobatela baye to bisika bikoki kobeta na bopete nyonso na banguna.”

Mokambi Sales abakisaki: Etats-Unis emi“bongisa na kolandela lingomba inso ya ba terrorsites elukaka kosala mabe nab ana mboka ba biso, ba intérêts nab iso, mpe baninga ba biso. Tolukaka kobebisa likama y aba terrorsites lokola al-Shabaab na bolakisi mosapi nab iso mpe misala miye miko kosala nde yango.”

Anncr: That was an editorial reflecting the views of the United States Government.

XS
SM
MD
LG