Accessibility links

Breaking News

Etats-Unis ezali kosunga Sudan ya Sudi na nkwokoso mosusu


Bakima bitumba ya Sudan ya Sudi pene na hema etongami na ba saki ya lisungi lya USAID, na camp ya Otash, na Nyala, Sudan , 7 décembre 2004.
Bakima bitumba ya Sudan ya Sudi pene na hema etongami na ba saki ya lisungi lya USAID, na camp ya Otash, na Nyala, Sudan , 7 décembre 2004.

Kolanda Nzela ya Bokebisi mpo na Nzala ntango ezali nanu kobanda to FEWS NET, ekambami na USAID, Sudan ya Sudi emikuti na nkwoso esusu ya lolenge mingi. Bozito mpe bokasi bwa likama lya bozangi bilei na Sudan ya Sudi bokotikala kino 2021 ya makasi koleka wuto 2014.

Klima mabe mpe nkita etelama ngbi te ezali kati na mpasi eye, kasi mataka, bozangi boyakani nde ezali makasi.

Kolanda Linaka lya Molongo mpo na Bilei (PAM), bomati bwa mayi kaka yambo na eloko ya kobuka bilanga, bomemi bilona binso mpe bobomi bibwele, bokomisi mabe lolenge ya kobika lozalaki mpasi wuto kala, mpe bomemi nzala, koliya malamu te, mpe bato kokima bisika bavandaka. Bana na nse mibu mitanu bango nde basimbami mingi.

Kaka na ntango yango, bokono bwa COVID-19 mpe mikano mya kopekisa yango ezali kokomisa makasi nkwokoso ya bomoto mpe kobebisa lolenge ezalaka mabe wuto kala ya kopesa lisungi lya bokonongono. Yango esali ete pene na bato million sambo na ndambo bazali sika na bosenga bwa lisungi na Sudan ya Sudi.

Le 24 septembre, Etats-Unis esakolaki lisungi lya pene na 108 millions ya ba dollars mpo na Sudan ya Sudi, kati na yango bayi Sudan ya Sudi na bikolo Nzinga Nzinga, na milulu mya Likita linene lya Nations unies miye misalamaki na Etats-Unis, “Masolo na bapesi misolo ba likolo na bosenga ya molongo.”

“Lisungi lya Etats-Unis limemeka bilei, misala mya bokolongono, mayi ma petwa ya komela mpe bopetolami bwa bisika, mpe lisungi na baye babikisami na monyokoli molandaka soki moto azali mwasi to mobali na Sudan ya Sudi,” elobi Secrétaire d’Etat Mike Pompeo na liyebisi.

“Lisungi kya Etats-Unis limemelaka mpe misala mya kobikisa bomoi na bayi Sudan ya Sudi pene na 2,2 million bakima bitumba bazali na mboka Nzinga nzinga, mingi koleka bazali basi mpe bana, mpe na bayi mboka eye bavandisaka bakima bitumba”.

Etats-Unis epesaka mpe lisungi na Misala mya bosalisi na mpepo na ntina ya komema basali mpe makoki ma lisungi na Sudan mobimba, lokola mpe na misala mya boyokani na pene 30 organisations non-gouvernemtales (pene na mabongisi tuku misatu ya mbulamatari te).

“Etats-Unis etikala mopesi monene moko ya lisungi ya mawa, na Sudan ya Sudi mpe na molongo,” elobi Secrétaire d’Etat Pompeo. “Tokokoba kozala baye basungaka mpo na eyano na molongo na ntina ya kokitisa mpasi ya bato na Sudan ya Sudi.

“Tosepeli na makoki mawutaka na bapesi kasi toyebi ete bosenga mingi boye botikali mpe bosengi baye bapesaka na momesano mpe bato basusu basika bapesaka to bakokisa bilaka bya kosala ete lisugi ya kobikisa bato liyeba kosalama.”

XS
SM
MD
LG