Accessibility links

Breaking News

تجلیل از روز مارتین لوترکینگ در ایالات متحدۀ امریکا


در سومین دوشنبه ماه جنوری، ما از مارتین لوترکینگ جونیر یادبود به عمل می‌آوریم. داکتر کینگ، کاهن مسیحی از ایالت جنوبی الاباما، رهبر جنبش حقوق مدنی ایالات متحده بود که با روش‌های عاری از خشونت حامی تغییرات اجتماعی بود.

بزرگترین دستآورد داکتر کینگ تصویب قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ که بر اساس آن تبعیض در استخدام و جداسازی اماکن عامه منع شد و قانون حق رای مصوب سال ۱۹۶۵ بود. این دو پیروزی، تاثیر بزرگ نه تنها بر ایالات متحده بلکه در سرتاسر جهان داشت.

مبارزۀ داکتر کینگ بر ضد بی عدالتی نژادی تا مرز ترویج مساوات نژادی از طریق قوانین بین‌المللی گسترش نیافت. با اینحال، سخنان و عملکردهای وی به ده‌ها زن و مرد در سراسر جهان الهام بخشید که بر ضد استعمارگری، اپارتاید [نظام مبنی بر جدانگهداری و نابرابری نژادی] و بی عدالتی نژادی مقابله می‌کردند.

عصر پس از جنگ جهانی دوم با مستعمره زدایی در سرتاسر جهان برجسته شده بود. کشورهای جدید از مستعمره های کهن عرض اندام کرده و بین سال‌های ۱۹۴۵ و اوایل دهۀ ۱۹۶۰ اعضای ملل متحد با افزایش دو چندان به ۱۱۵ [کشور] رسید. نزدیک به ۷۵ درصد اعضای جدید کشورهای روبه انکشاف بودند که جمعیت آن اغلبا با قوانین تبعیض آمیز و عملکردهای غیرعادلانه دست و گریبان بودند.

اکثر نمایندگان این دولت‌های جدید از کارزار استقامت صلح آمیز داکتر کینگ و تاثیر مستقیم آن بر تصویب قانون حقوق مدنی، الهام گرفتند. جای تعجب نیست که اولویت‌های آنان بسیار متفاوت از کشورهای صنعتی بود و آنان مبارزات خود را به سازمان ملل متحد، محل برتر برای حل مسالمت آمیز منازعات، بردند. نمایندگان آنان حمایت گسترده داشتند، بنابراین مناظره می‌کردند و در تلاش برای مبارزه با بی عدالتی نژادی متحد بودند.

نتیجه آن تصویب کنوانسیون بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی در سال ۱۹۶۵ بود. سال بعد، سازمان ملل متحد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی را تصویب کرد که پس از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، دو معاهده مهم حقوق بشر تلقی می‌شوند.

داکتر کینگ در سخنرانی پذیرش جایزه صلح نوبل سال ۱۹۶۴، در یکی از دفعات معدود اشارۀ وی به مبارزه جهانی علیه نابرابری نژادی، گفت: "جنبش آزادی با دامنه دارترین برابری طلبی در تاریخ، مثل تب در سرتاسر جهان در حال گسترش است.توده های عظیم مردم مصمم استند که به بهره برداری از نژاد و سرزمین شان پایان دهند. "

"آنچه اکنون شاهد آن استیم، انفجار آزادی است."

XS
SM
MD
LG