Accessibility links

Breaking News

حفاظت از کودکان در منازعات مسلحانه


کودک سوری فراری از جنگ

جفری دی‌لورنتیس، معاون نمایندهٔ ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت: "مبرهن است که برای حفاظت از کودکان در برابر تاثیرات جنگ کار بسنده‌ای انجام نداده‌ایم."

دی‌لورنتیس گفت که گزارش امسال در مورد کودکان و منازعات مسلحانه تصویر تامل برانگیز را ارایه می‌کند که جنگ‌ها چگونه کودکان را آسیب می‌رساند.

او گفت: "در سال ۲۰۲۲، سازمان ملل متحد بیش از ۲۷۱۸۰ مورد از شش تخلف شدید علیه کودکان، از جمله کشته یا معلول شدن بیش از ۸۶۰۰ کودک را گزارش داد. ما به خاطر این رقم گیج‌کننده عمیقاً متاثر استیم. از نتایج تعاملبا طرف‌های درگیر که به رهایی ۱۲۴۶۰ کودک از نزد گروه‌های مسلح و نیروهای مسلح منتج شد، ترغیب شده‌ایم و آرزومندیم که گام‌های بیشتری در راستای بهبود زندگی کودکان برداشته شود."

به گفتهٔ سفیر دی‌لورنتیس، با اینحال، شمار بسیار زیاد کودکان معروض به خشونت جنسی و اختطاف بوده و محروم از کمک‌های بشردوستانه اند.

او گفت: "از سودان گزارش‌هایی وجود دارد که کودکان مجبور به ترک خانه‌های شده اند و در برخی موارد از خانواده‌ها جدا شده یا به خشونت جنسی معروض شده اند. گروه‌های مسلح عامل عمدهٔ بدرفتاری علیه کودکان در کولمبیا اند، جاییکه جلب و جذب اجباری یا به کار گیری کودکان، به ویژه از میان اجتماعات بومی و کولمبیایی‌های افریقایی‌تبار، مایهٔ نگرانی شدید باقی‌مانده است."

در افغانستان، منع دسترسی دختران به آموزش فراتر از صنوف ابتدایی، موارد ازدواج‌های پیش‌ از وقت و اجباری و استخدام کودکان به صفت سرباز، برای سلامت فزیکی و روانی آنان زیانبار بوده است.

در اوکراین، اعضای نیروهای روسی مرتکب کشتارهای اعدام‌گونهٔ‌ مردان، زنان و کودکان اوکراینی شده و در کنار سایر مقام‌های روسی، صدها هزار غیرنظامی اوکراینی، از جمله کودکانی را که با زور از خانواده‌هایشان جدا شده اند، به روسیه انتقال داده اند.

سفیر دی‌لورنتیس گفت: "این واقعیت خشن، به عنوان یادآور تکاندهندهٔ این فوریت و ضرورت عمل می‌کند که جامعهٔ بین‌المللی ظرفیت حمایت از کودکان را تقویت کرده و نیز این ضرورت حیاتی را برجسته می‌کند که همهٔ‌کشورها به قوانین بین‌المللی احترام گذاشته و به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد عمل کنند."

دی‌لورنتیس افزود: "کودکان در سرتاسر جهان مستحق آن اند که خود را مصوون حس کنند،‌ دسترسی به آموزش داشته و آینده داشته باشند...زمانیکه در مورد اقدامات برای حفاظت از کودکان حرف می‌زنیم، از آیندهٔ جمعی مان حفاظت کرده و برای پایان بخشیدن جنگ‌های دوامدار کمک می‌کنیم."

XS
SM
MD
LG