Accessibility links

Breaking News

Tương lai của trí tuệ nhân tạo trong quân sự


Thế giới đang chứng kiến ngày càng nhiều quốc gia xây dựng và triển khai việc sử dụng AI, hay trí tuệ nhân tạo, cho mục đích quân sự.

Xã luận phản ánh quan điểm của Chính phủ Hoa Kỳ:

Thế giới đang chứng kiến ngày càng nhiều quốc gia xây dựng và triển khai việc sử dụng AI, hay trí tuệ nhân tạo, cho mục đích quân sự. Những khả năng như vậy, cũng như với tất cả các công nghệ, phải được sử dụng một cách có đạo đức và có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ công bố Tuyên bố chính trị về việc sử dụng có trách nhiệm trí tuệ nhân tạo và quyền tự chủ trong quân sự tại Hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự (REAIM) vào tháng 2 năm 2023.

Mục đích của Tuyên bố này là xây dựng “sự đồng thuận quốc tế về cách quân đội có thể kết hợp AI và quyền tự chủ một cách có trách nhiệm vào các hoạt động của họ”. Tuyên bố cũng đề cập đến cách thức các Quốc gia nên phát triển, triển khai và sử dụng công nghệ này để thúc đẩy sự tôn trọng luật pháp, an ninh và ổn định quốc tế.

Các hướng dẫn do Tuyên bố đưa ra nhằm mục đích đảm bảo rằng các khả năng AI quân sự, trong suốt vòng đời của chúng, không chỉ chịu trách nhiệm hoàn toàn trong chuỗi điều khiển có trách nhiệm của con người mà còn được sử dụng theo cách phù hợp với nghĩa vụ của các quốc gia theo luật nhân đạo quốc tế. Tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận bao gồm “cân nhắc cẩn thận các rủi ro và lợi ích”. Giảm thiểu sự sai lệch và tai nạn ngoài ý muốn cũng là một ưu tiên.

Tuyên bố cũng mô tả các biện pháp bảo vệ khác nhau để phát triển và sử dụng các hệ thống AI quân sự. Những phạm vi này từ việc xác định cách sử dụng rõ ràng và có thể kiểm tra được cho mọi hệ thống đến triển khai khả năng hủy kích hoạt bất kỳ hệ thống đã triển khai nào thể hiện hành vi ngoài ý muốn.

Tuyên bố cũng thảo luận về tầm quan trọng của sự tham gia của con người. Những thực tiễn này bao gồm đào tạo nhân viên sử dụng hoặc phê duyệt việc sử dụng AI theo các khả năng và hạn chế, cũng như đảm bảo các quan chức cấp cao giám sát việc phát triển và triển khai các khả năng của AI với các ứng dụng có hiệu quả cao, chẳng hạn như hệ thống vũ khí. Tuyên bố cũng chỉ rõ rằng các quốc gia nên tiếp tục duy trì sự kiểm soát và sự tham gia của con người đối với tất cả các hành động quan trọng để thông báo và thực hiện các quyết định liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Hoa Kỳ nhận ra rằng việc sử dụng các công nghệ mới nổi trong quân đội, bao gồm cả AI, phải là một thách thức chung. Do đó, Hoa Kỳ cam kết hợp tác với các bên liên quan có cùng chí hướng để xây dựng sự ủng hộ cho Tuyên bố này và phát triển một quy tắc quốc tế mạnh mẽ về việc sử dụng AI có trách nhiệm.

Xã luận phản ánh quan điểm của Chính phủ Hoa Kỳ.

XS
SM
MD
LG