Accessibility links

Breaking News

Pri Enténasyonal 2022 Pou Fanm Kouraj


Men yon editoryal ki reflekte opinyon gouvènman ameriken an:

Sa pa gen lontan, Depatman Deta a te onore 12 fanm ki te demontre yon kouraj, yon fòs karaktè ak yon lidèchip ektwòdinè nan efò pou amelyore lavi lòt moun ak kominote yo.

Seremoni kote Sekretè Deta a te prezante Pri Entènasyonal 2022 pou Fanm Kouraj yo te dewoule yon fason vityèl.

Sekretè Deta Antony Blinken te prezante chak gayant pri a, akòmanse pa Rizwana Hasan, yon avoka ki te mennen yon kanpay avèk siksè kont elvaj komèsyal ekrevis ki pa bon pou pechè tradisyonèl yo, ak destriksyon te frèch ki gen gwo enpòtans pou ekoloji a nan zòn Dhaka anba men kòporasyon imobilye ki san konsyans.

Simone Sibilio do Nascimento, moun Brezil, se yon avoka akizasyon ki gen prestij nan Rio de Janeiro e k ap lite kont koripsyon, milis ak trafik dwòg.

Ei Thinzar Maung, se yon militan pwo-demorasi k ap viv nan Bimani. An 2015, yo te mete l nan prizon poutèt li te òganize yon mach sou yon distans 4oo mil pou l te pwoteste kont yon entediksyon kit e anpeche etidyen yo fome sendika e anpeche moun fè lekòl nan lang minorite etnik yo.

Josefina Klinger Zuniga ap dirije yon ONG ki rasanle pechè, plantè ak antreprenè pou sipòte tourism ki pwoteje anviwonnman an, kreye travay, ranfòse wòl Kolonbyen Nwa yo ak kore enpòtans kominite endijèn yo nan sosyete a.

Taif Sami Mohammed se vis-minis irakyen pou finans e direktè jeneral depatman bidjè a; li te lite avèk siksè kont koripsyon nan gouvènman an ak nan domèn bidjetè a.

Aprè diferan gè sivil nan Liberya, kote vyolans sou fanm te dewoule toupatou, Facia Boyenoh Harris te dedye tèt li nan efò pou l redui vyolans sou fanm e pou ogmante edikasyon pou tifi ak patisipasyon fanm nan politik.

Najla Mangoush, premye fanm nan Peyi Libi ki okipe pòs Minis Afè Etranjè, se yon ekspè nan rezolisyon konfli. Li te travay pou peyi a genyen yon gouvènman ki pi ini e pi demokratik.

Nan Moldavi, Doina Gherman, yon manm palman an, te mennen kanpay pou peyi a ratifye Konvansyon Istanboul la ki rekonèt vyolans yon moun sibi poutèt li se fi oubyen gason, kòm yon vyolasyon dwamoun.

Bhumika Shrestha, kòm yon fanm ki chanje sèks li, te travay pou Nepal te ajoute yon nimewo espesyal ochwa sou dokiman sitwayen yo; an 2007 Kou Siprèm nan te aksepte fè chanjman sa a Nan Woumani, Carmen Gheorghe ap batay pou dwa fanm ak tifi Jipsi yo, yon gwoup k ap sibi rasism ak seksism –pami viktim yo gen timoun- avek maryaj anvan lè e fòse.

Roegchanda Pascoe se moun Cape Town, ann Afrik di Sid. Li se yon lidè kominotè k ap travay pou l diminye krim òganize ak vyolans sou moun akoz yo se gason oubyen fi.

An desanm 2021, yo te kondane Pham Doan Trang pou l pase 9 van nan prizon o Vyetnam poutèt li t ap ekri sou demokrasi ak dwamoun. Sekretè Deta Blinken di: “Nou kondane anprizonnman enjis li a e nou mande pou yo libere l imedyatman.”

Sekretè Deta Blinken ajoute: “12 fanm sa yo gen plizyè milye kilomèt ki separe yo; men yo ini pa lefèt ke yo konsakre tèt yo pou yo sèvi peyi yo ak kominote yo avèk yon kouraj e ak yon sans sakrifis pèsonèl ekstwòdinè. Lèzetazini kanpe bò kote yo.”

Sete yon Editoryal ki t ap prezante opinyon gouvènman ameriken an.

XS
SM
MD
LG