Accessibility links

Breaking News

Ede Ayiti Konbat Zak Vyolans Gang yo


Kounyea yon editoryal ki reflete opinyon gouvènman Ameriken an.

Zak vyolans fewòs gang yo kontinye trakase pèp Ayisyen an. Anpil nan atak sa yo brital, Sekretè Deta Adjwen pou Zafè Karayib la ak Ayiti, Barbara Feinstein deklare pandan yon rankont ak laprès sa pa gen lontan.

"Gen ladann atak san gade dèyè kont fanm ak timoun, vyolans seksyèl, kidnapping, eskwokri, ak lòt kalite mwayen arsèlman ki menase sekirite alimantè a, livrezon asistans imanitè ak aktivite moun oblije mennen pou rete vivan."

Lèzetazini kontinye ap pousuiv yon apwòch konpreyansiv an Ayiti, ladann gen asistans pou ranfòse, fòme epi ekipe Polis Nasyonal Ayiti.

Se poutèt sa, Sekretè Deta Antony Blinken te "felisite Gouvènman Kenya ... pou volonte li pou dirije fòs miltinasyonal la an Ayiti" pou ede peyi a konbat fleyo zak vyolans gang yo.

Lèzetazini apiye Fòs Polis Nasyonal la nan jefò lap fè pou amelyore sekirite a an Ayiti pa l entèmedyè yon fòs polis miltinasyonal, jan Sekretè Deta Adjwen Feinstein te souliyen l:

"Asistans nou pou PNH - plis pase $120 milyon pandan 2 zan ki pase yo - ogmante kapasite enstitisyonèl PNH la pou kwapze zak vyolans gang yo nan Pòtoprens. Se konsa nou ekipe ofisye espesyalize ke yon asire pa kowonpi pou antreprann operasyon anti-gang ki konplèks, nou travay ak inite polisye kominotè yo nan katye ki vilnerab yo epi nou dispoze ekspè pou bay lidèship PNH la konsèy."

Pwochen etap pou Gouvènman Kenyan an se al fè konsta an Ayiti. Si Kenyan yo jwenn konsantman pwòp gouvènman yo pou dirije yon fòs miltinasyonal, yo pral travay ak Nasyonzini pou jwenn otorizasyon LONU pou yon fòs konsa, dapre Sekretè Deta Adjwen Feinstein:

"Lèzetazini pare pou l entwodui yon rezolisyon ki otorize yon [Fòs Miltinasyonal], e nou pare pou travay ak patnè nou yo nan Konsèy Sekirite a pou asire yo adopte l vit e prese."

Lèzetazini ankouraje pa devlopman sa a pou amelyore sekirite Ayiti gras ak yon fòs miltinasyonal. Jan Sekretè Blinken te afime "sipò nou pou pèp Ayisyen an rete djanm."

Sete yon editoryal ki reflete opinyon gouvènman Ameriken an.

XS
SM
MD
LG