Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Faga Ka Laseliw VENEZUELA'S PROSECUTORS' ACCOUNTABILITY VS CITGO HOUSTON EXECUTIVES


Archbishop Auza and Nikki Haley discuss human rights, Venezuela.
Archbishop Auza and Nikki Haley discuss human rights, Venezuela.

AMERIKI JAMANA KO VENEZUELA KIRI TIKƐLA ANI NON MINƐLI KƐLA DE NƆYE CITGO HOUSTON KƐYƐRE TAJI BƆ YƆRƆ ŊƐMAN MƆKƆ KIRI LI YE.

CITGO WƆRƆ, UBI WELE TƆKƆ MUNA, TOMEU VADELL, GUSTAVO CARDENAS, JORGE TOLEDO, ALIRIO JOSE ZAMBRANO, JOSE LUIS ZAMBRANO ANI JOSE PEREIRA ŊANGUIRA SAN SEGUI KATAKA SAN 13 KASO LA.

SAN 2017, CITGO KA NIN MƆKƆ WƆRƆ NƐKƐRA KO U KANA SƆRƆ LAJƐRƐ BALALEN DOLA, CARACAS, VENEZUELA FA’ABA LA. WAKATI DAMADƆ U SELEN KOFƐ, LAKANA BAKAW MUN ŊINDA DATUKULEN DO NANA U MINƐ KA TAKA U BILA HELICOIDE KASOLA.

" NIN AMERIKI JAMANA DENW NUNU" AMERIKI KƐNƐMA KANTIGUI KA KUMA LA, MIKE POMPEO KA LASELI SƐBEN FURA KO " U MINƐLA SARIA SƆSƆ SIRA KAN, KA U BILA KASOLA KABINI SAN 2017. VENEZUELA YE U NƐKƐ KA NANA U YE CARACAS WUYA LAYIDA KAN"

UTI KALO LA, NI MƆKƆ WƆRƆ KA KIRI DAMINƐ LA, KILEN BAKELEN KASO KƆFƐLALA. MADURO KA FANGA JALAN MƆKƆW FILA, KIRI TIKƐLA LORENA CAROLINA CORNIELLES RUIS ANI NON MINƐLI KELA RAMON ANTONIO TORRES ESPINOZA JƆ YƆRƆ BOŊAN KOSƐBƐ CITGO MƆKƆW KA KIRI LA.

KIRI KILEN BALIYA ANI NON MINƐLI POLITIKI HAKILILA KAN KERA U KA KIRI TAKA BƆLO FAN BA YE.

KIRI TUN DA YƐLEN LEM TƐ FASO JAMAN YE INA FO JAMANA SARIA SUNBA BA LAŊINI COKOMINA, KUNANFONIN ANI ADAMA DEYA HAKƐ LAFASA BAKAW A MA DAYƐLEN ULU FANA YE.

" NIN AMERIKI JAMANA DENW MƆKƆ WƆRƆ KA YAMARIYA BALIYA MINƐLI ANI ŊANGUILI BƐ A DANGANIYA COKOMINA DUNKO JUGUYA ANI FANGA DAMAN TƐLI BOLILI WA WƐRƐLI VENEZUELA JAMANA JƆ SEN KAN" AMERIKI JAMANA WARI BO KANTIGUI STEVEN MNUCHIN KA KUMALA.

"AMERIKI JAMANA CƐSIRILEN AKA JAMANA DENW LAFASA LI LA ANI KA WILI KA JƆ KƐ MUNU JIJALEN MADURO KA FANGA JUGU LAFASALI LA VENEZUELA"

" NI MƆKƆ WƆRƆ NI UKA DEMBAYA TOŊONAN WAKATI JAN KONONLA" AMERIKI KƐNƐMA KANTIGUI KO MIKE POMPEO KA LASELI LA. " WAKATI SERA MADURO KA CITGO MƆKƆW 6 BILA YASA UNI UKA DEMBAYAW KA ŊONKONYE" -

XS
SM
MD
LG