Accessibility links

Breaking News

روابط ایالات متحده – هند رو به شگوفایی است


جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده، روابط میان امریکا و هند را یکی از"تعریف کننده‌ترین رابطهٔ" قرن ۲۱ خوانده است.

انتونی بلینکن، وزیر خارجهٔ ایالات متحده در نشست ایده‌های هند در شورای تجارتی امریکا-هند گفت: "راهی را که در ۲۵ سال اخیر پیموده‌ایم، به کلی خارق‌العاده بوده است."

بلینکن گفت: "ساده گفته شود، ما این رابطهٔ تعریف‌کننده را به حیث رابطهٔ منحصر به‌فرد بین کهن‌ترین و بزرگ‌ترین دموکراسی‌های جهان می‌بینیم، با یک مکلفیت خاص در عصر حاضر که نشان دهیم

که دولت‌های مان می‌توانند به همهٔ شهروندان مان [خدمات] ارایه کرده و آنان را توانمند سازند."

او گفت: "اهمیت مشارکت را در تعهد مشترک برای رسیدگی به آزمون‌های منطقه و جهان می‌بینیم...اما در قلب روابط استراتیژیک میان کشورهای مان، روابط اقتصادی قرار دارد."

بلینکن گفت: "سال گذشته، آنگونه که می‌دانید، تجارت بین کشورهای مان به حد بی‌پیشینهٔ ۱۹۱ میلیارد دالر رسید و ایالات متحده به بزرگترین شریک تجارتی برای هند مبدل شد. شرکت‌های امریکایی اکنون کم از کم ۵۴ میلیارد دالر در هند سرمایه‌گذاری کرده اند، از صنایع تولیدی گرفته تا مخابرات. در ایالات متحده، شرکت‌های هندی بیش از ۴۰ میلیارد دالر در بخش تکنالوژی معلوماتی و دواسازی سرمایه گذاری کرده و افزون بر آن،‌ ۴۲۵ هزار شغل را از کالیفورنیا گرفته تا جورجیا حمایت کرده اند."

هند همچنان به سه ستون اصلی چارچوب اقتصادی حوزهٔ هند-اقیانوسیه پیوسته و به ایجاد زنجیرهٔ مقاومتر تدارکاتی، تصاحب فرصت‌ها برای انرژی پاک و مبارزه با فساد تعهد کرده است.

ایالات متحده و هند مشارکت استراتیژیک تکنالوژی خود را در همه سطوح ارتقا و گسترش می‌بخشند، زیرا هر دو کشور به این باور است که کاربرد تکنالوژی باید بر اساس ارزش‌های دموکراتیک و احترام به حقوق بشر باشد.

در محراق تمام این همکاری، متنوع سازی و تعمیق زنجیرهٔ‌ تدارکاتی با کشورهای قابل اعتماد و نیز کاهش اتکای استراتیژیک قرار دارد.

به گفتهٔ انتونی بلینکن، در نهایت، ایالات متحده و هند در مردمان خود سرمایه گذاری می‌کنند.

بلینکن گفت: "سیستم‌های آموزشی ایالات متحده و هند رهبران شماری از نمادین‌ترین شرکت‌های مان را پرورش داده است...امریکایی‌های هندی‌تبار یک سوم، یک سوم تمام تشبثات ایجاد شده توسط مهاجرین را در امریکا به کار انداخته اند...و شاید آنچه چشمگیرترین چیز برای آیندهٔ مان باشد – برای آیندهٔ روابط میان دو کشور باشد – بیش از ۲۰۰ هزار هندی در پوهنتون‌های امریکا سرگرم تحصیل اند که به این ترتیب هند دومین منبع دانشجویان بین‌المللی در ایالات متحده است."

ایالات متحده و هند به کار با هم ادامه خواهند داد تا شفافیت را ترقی بخشیده، دسترسی به بازار را ترویج کرده و دموکراسی‌ها را تقویت کنند، به این منظور که ظرفیت کامل مردمان خود را از بند برهانند.

XS
SM
MD
LG