Accessibility links

Breaking News

ایالات متحده به شورای حقوق بشر ملل متحد دوباره می‌پیوندد


ایالات متحدۀ امریکا در سال ۲۰۲۲ دوباره به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیوسته و در راستای وعدۀ رییس جمهور جو بایدن مبنی بر بنیاد نهادن سیاست خارجی امریکا به دفاع از حقوق بشر، گام می‌نهد.

انتونی بلینکن، وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت: "این شورا با مستندسازی قساوت‌ها به منظور حسابده نگهداشتن خلاف‌کاران، نقش پرمفهومی را در پاسبانی از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی ایفا می‌کند. این [شورا] به موارد اضطراری و پرده برداشتن از بحران‌های حقوق بشری، تضمین اینکه بی‌صداها محلی برای شنیدن صدای شان داشته باشند، توجه خود را معطوف کرده است. این شورا مجتمعی را فراهم می‌کند؛ جاییکه ما می‌توانیم مباحث آزاد در مورد روش‌هایی داشته باشیم که ما و شرکای ما می‌توانند آن را بهبود بخشند."

در عین حال، آقای بلینکن گفت که شورای حقوق بشر ملل متحد "همچنین دستخوش کاستی‌های جدی، به شمول ملاحظۀ نامتناسب به اسراییل و عضویت چندین کشور دارای پیشینۀ فاحش حقوق بشری" است. آقای بلینکن گفت: "یکجا باهم، باید تلاش‌هایی را عقب برانیم که آرمان‌هایی را که شورای حقوق بشر بر بنیاد آن اساس گذاشته شده است، بر می‌افگند، از جمله اینکه هر فرد دارای حقوق بشر است و دولت‌ها مکلف به پاسبانی از این حقوق استند."

لیندا تامس-گرینفیلد، نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت: "تلاش‌های مقدماتی ایالات متحده به صفت عضو کامل این شورا به این تمرکز خواهد داشت که در افغانستان، برما، چین، ایتیوپیا، سوریه و یمن چه کاری کرده می‌توانیم. به گونۀ گسترده تر، ما احترام به آزادی‌های بنیادی و حقوق زنان را ترویج کرده و با عدم تحمل مذهبی، نابرابری نژادی و قومی، خشونت و تبعیض علیه اعضای گروه‌های اقلیت مخالفت می‌کنیم."

ایالات متحده با انتخاب کشورهای دارای پیشینۀ فاحش حقوق بشری مخالفت کرده و آنانی را که متعهد به ترویج و پاسبانی از حقوق بشر هم در کشورهای خودشان و هم در بیرون اند و در صدد کسب عضویت [شورای حقوق بشر ملل متحد] اند، ترغیب خواهد کرد. خانم تامس-گرینفیلد گفت: "ما باید دایم تلاش کنیم تا به هر اندازه که ممکن است، همه شمول، احترام گذار به حقوق بشر و آزاد باشیم."

آقای بلینکن از کشورهای عضو ملل متحد برای فراهم آوری فرصت خدمت ایالات متحده در شورای حقوق بشر این سازمان سپاس‌گزاری کرد. او گفت: "دیده به راهیم تا با شرکای بین‌المللی مان در راستای حفاظت، دفاع و جلو راندن حقوق بشر و کار جهانی شورا [ حقوق بشر ملل متحد] همکاری کنیم."

XS
SM
MD
LG